اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/نقش-توکل-در-سرنوشت-انسان.html&text=نقش توکل در سرنوشت انسان

اشتراک گذاری