اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/نمازی-توصیه-شده-برای-طرف-شدن-فقر-و-تنگدس.html&text=نمازی توصیه شده برای طرف شدن فقر و تنگدستی

اشتراک گذاری