اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/نماز-حاجت-برای-طلب-روزی.html&text=نماز حاجت جهت طلب روزی

اشتراک گذاری