اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/نماز-خواندن-با-بلوز-و-شلوار.html&text=نماز خواندن با بلوز و شلوار

اشتراک گذاری