اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/هر-كه-خواهد-بر-دشمن-نفرین-كند.html&text=هر که خواهد بر دشمن نفرین کند…

اشتراک گذاری