اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/هر-کس-این-سوره-را-بخواند،-۱۰-بار-قرآن-را.html&text=هر کس این سوره را بخواند، ۱۰ بار قرآن را ختم کرده است

اشتراک گذاری