اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/ورود-به-بهشت.html&text=این افراد بدون حسابرسی وارد بهشت می شوند

اشتراک گذاری