اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/وقایع-روز-اول-و-دوم-محرم.html&text=روز اول و دوم محرم چه گذشت؟

اشتراک گذاری