اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/پاسخ-به-شبهه-ای-درباره-شب-قدر.html&text=پاسخ به شبهه ای درباره شب قدر

اشتراک گذاری