اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/پیامبران-و-امامان-اکنون-در-بهشت-آخرتند.html&text=پیامبران و امامان اکنون در بهشت آخرتند و یا در بهشت برزخی؟

اشتراک گذاری