اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/چرا-ایرانیان-از-امام-حسین-ع-دفاع-نکردن.html&text=چرا ایرانیان از امام حسین (ع) دفاع نکردند؟

اشتراک گذاری