اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/چرا-بعد-از-دعا-دستمان-را-به-صورت-میکشیم؟.html&text=چرا بعد از دعا دستمان را به صورت میکشیم؟

اشتراک گذاری