اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/چرا-به-دیگران-التماس-دعا-می‌گوییم؟.html&text=چرا به دیگران التماس دعا می‌گوییم؟!

اشتراک گذاری