اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/چرا-دیه-زن-نصف-مرد-است؟.html&text=چرا دیه زن نصف مرد است؟

اشتراک گذاری