اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/چرا-قرآن-می‌گوید-جهنم-نعمت-است؟.html&text=چرا قرآن می‌گوید جهنم نعمت است؟

اشتراک گذاری