اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/چه-زمانی-استخاره-لازم-است؟.html&text=چه زمانی استخاره لازم است؟

اشتراک گذاری