اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/چگونه-در-عصر-غیبت-با-امام-زمان-عج-ارتبا.html&text=چگونه در عصر غیبت با امام زمان (عج) ارتباط برقرار کنیم؟

اشتراک گذاری