اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/چگونه-ذکر-خدواند-را-بگوییم.html&text=چگونه ذکر خدواند را بگوییم

اشتراک گذاری