اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/کوچک-های-بزرگ-در-زندگی-را-جدی-بگیریم.html&text=کوچک های بزرگ در زندگی را جدی بگیریم

اشتراک گذاری