اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/گفتگویی-میان-شیطان-و-رسول-خدا.html&text=گفتگویی میان شیطان و رسول خدا (ص)

اشتراک گذاری