اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/گفت-و-گوی-حضرت-موسیع-با-خدا-درباره-شب-قد.html&text=گفت و گوی حضرت موسی(ع) با خدا درباره شب قدر

اشتراک گذاری