اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/یک-طرف-دست-دعا-یک-طرف-بار-گناه.html&text=یک طرف دست دعا یک طرف بار گناه

اشتراک گذاری