اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/13-بدر.html&text=آیا آیین ۱۳ بدر مورد تائید اسلام است؟

اشتراک گذاری