اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/economic/تغییر-در-زمان-پرداخت-یارانه-خردادماه.html&text=تغییر در زمان پرداخت یارانه خردادماه

اشتراک گذاری