اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/economic/خرید-و-فروش-ارز.html&text=در بازارهای زیرزمینی خرید و فروش تلفنی ارز رونق گرفت

اشتراک گذاری