اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/economic/دسترسی-مشمولان-به-سامانه-سهام-عدالت.html&text=سامانه سهام عدالت دوباره در دسترس مشمولان قرار گرفت

اشتراک گذاری