اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/economic/رونمایی-از-چک‌های-جدید-متحدالشکل.html&text=چک‌های جدید متحدالشکل رونمایی شد

اشتراک گذاری