اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/economic/سهام-عدالت-کارمندان-و-بازنشستگان.html&text=خبرخوش برای کارمندان و بازنشستگان دارای سهام عدالت

اشتراک گذاری