اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/economic/طرح-جدید-ترافیکی-تهران.html&text=رضایت پلیس از اجرای طرح جدید ترافیکی تهران

اشتراک گذاری