اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/economic/عیدی-و-پاداش-پایان-سال-کارکنان.html&text=عیدی امسال کارکنان دولت چقدر است؟

اشتراک گذاری