اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/economic/قطع-حق-عائله‌-مندی-فرهنگیان.html&text=دستور جدید درباره قطع حق عائله‌ مندی فرهنگیان مطلقه

اشتراک گذاری