اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/economic/میزان-عیدی-کارمندان-و-کارگران.html&text=تکلیف عیدی کارگران و کارمندان روشن شد جدول عیدی در ۶ سال اخیر

اشتراک گذاری