اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/economic/نرخ-شهریه-سرویس-مدارس.html&text=نرخ شهریه سرویس مدارس پایتخت اعلام شد

اشتراک گذاری