-

-

لینک : =https://www.niksalehi.com/farhang/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87.html&text=%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4%20%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D9%88%D8%AA%20%D9%BE%D8%B3%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C!

اشتراک گذاری

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس