-

-

لینک : =https://www.niksalehi.com/farhang/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85.html&text=%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%20%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C%20%DA%A9%DB%8C%D8%A7%20%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%A8%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%87%20%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%20%D9%85%DB%8C%20%D8%A2%DB%8C%D8%AF!

اشتراک گذاری

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس