اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/farhang/اسماعیل-شنگله-بازیگر-گزیده-کار.html&text=اسماعیل شنگله بازیگری که روزهای از وی خبری نیست! عکس

اشتراک گذاری