-

-

لینک : =https://www.niksalehi.com/farhang/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C.html&text=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%DB%B7%DB%B0%DB%B0%20%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D8%A7%20%DB%B2%20%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20!

اشتراک گذاری

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس