اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/farhang/بازگشت-پروانه-معصومی-به-تلویزیون.html&text=پروانه معصومی پس از هشت سال به تلویزیون برمیگردد!

اشتراک گذاری