اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/farhang/حال-افراد-سانحه-ديده،-خوب-و-روبه-بهبود-ا.html&text=حال افراد سانحه دیده، خوب و روبه بهبود است

اشتراک گذاری