-

-

لینک : =https://www.niksalehi.com/farhang/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1.html&text=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D9%88%D8%AA%20%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA!

اشتراک گذاری

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس