-

-

لینک : =https://www.niksalehi.com/farhang/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AE-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%DA%AF%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%9F%D8%B9%DA%A9%D8%B3.html&text=%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA%20%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AE%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%DA%AF%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%9F!+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس