-

-

لینک : =https://www.niksalehi.com/farhang/%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D8%AF.html&text=%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%20%C2%AB%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%C2%BB%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF!+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس