-

-

لینک : =https://www.niksalehi.com/farhang/%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D9%84%D8%A7-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AD.html&text=%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D9%88%D8%B1%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%BE%D8%AE%D8%B4%20%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%D9%87%D9%84%D8%A7%20%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF!

اشتراک گذاری

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس