-

-

لینک : =https://www.niksalehi.com/farhang/%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85-%D9%83%D9%87-%D9%81%D9%83%D8%B1-%D9%85.html&text=%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C%20:%20%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%B1%20%D9%87%D9%85%20%DA%A9%D9%87%20%D9%81%DA%A9%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D8%A8%DB%8C%20%D8%A8%DB%8C%20%D9%81%DB%8C%D8%B3%20%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85!+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس