اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/farhang/زیر-پای-مادر.html&text=تهیه کننده زیر پای مادر از سانسور و تغییر پایان سریال گفت!

اشتراک گذاری