-

-

لینک : =https://www.niksalehi.com/farhang/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D8%B4.html&text=%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%20%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%20%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D8%B4%20%DB%B2%DB%B5%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1%20%D8%B4%D9%87%D8%B1

اشتراک گذاری

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس