-

-

لینک : =https://www.niksalehi.com/farhang/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA.html&text=%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%20%DA%AF%D9%81%D8%AA!+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس