-

-

لینک : =https://www.niksalehi.com/farhang/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86.html&text=%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7%20%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%D8%B4%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84%20%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D8%AD%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%20(%D8%B9)%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86!

اشتراک گذاری

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس