-

-

لینک : =https://www.niksalehi.com/farhang/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%81%D8%AA%D8%AD%DB%8C.html&text=%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D9%81%D8%AA%D8%AD%DB%8C%20%D8%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%C2%AB%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%C2%BB%20%D8%AA%D8%A7%20%DA%A9%DB%8C%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F!

اشتراک گذاری

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس