اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/farhang/ممنوعیت-ورود-اصغر-فرهادی-به-آمریکا.html&text=از ممنوعیت ورود اصغر فرهادی به آمریکا تا بیانیه اسکار در حمایت از وی!

اشتراک گذاری